Join us new 2020-2021 academic year! United World International School is glad to announce the online admission is now open . If you desire to become part of our unique and diverse community, register until May 15th by filling out an online-form. The link to online-form: https://forms.gle/QoaeF7x6SQc4vibm7 Everyone has a chance to experience the excellence in education! ——————————————— Будьте с нами в новом 2020-2021 учебном году! Международная школа United World принимает заявки на следующий учебный год. Если хотите стать частью уникального сообщества, зарегистрируйте вашего ребенка  (1-12 классы) до 15 мая, заполнив онлайн-форму. Ссылка на онлайн-форму: https://forms.gle/QoaeF7x6SQc4vibm7 У каждого есть шанс испытать превосходство в образовании! ——————————————— ⠀2020-2021-окуу жылында биз менен болуңуздар! United World Эл аралык мектеби келерки окуу жылына арыздарды кабыл алып жатат. Эгерде уникалдуу коомдун бир бөлүгү болом десеңиз, анда балаңызды биздин мектепке (1-12 класстар) 15-майга чейин онлайн-арызын толтуруп каттаңыз. Онлайн-арыз төмөнкү таянычта: https://forms.gle/QoaeF7x6SQc4vibm7 Ар бирибиздин билим алуудагы артыкчылыкты сыноо мүмкүнчүлүгүбүз бар!
0

You may also like

How dream came true….calculator-boy about “Wonderful people” tv show
Back to School!
Extension of campus and a new name!

Leave a Reply